SOLÁRNA KOZMETIKA - ŠPECIÁLNA PONUKA PRE SLOVENSKÝCH KLIENTOV!

  •  BUY WITHOUT VAT TAX*  Kúpiť bez VAT *
  •  FREE DELIVERY FOR ORDERS OF 200 EUR AND ABOVE  Doručenie zdarma na objednávky 200 EUR a viac
  •  GET ACCESS TO SUPER PROMOTIONS AND SALES Get access to super promotions and sales
  •  NEGOTIATE YOUR PRICES & DISCOUNTS INDIVIDUALLY!  Dohodnite si ceny a zľavy individuálne!
  •  SPECIAL OFFER DEDICATED TO SOLARIUM STUDIOS  Špeciálna ponuka pre soláriá
  • * offer for companies with valid EU VAT ID number. // * ponuka pre spoločnosti s platným EÚ VAT ID.

Maximus Sunbeds shop has the widest range of equipment, lamps and cosmetics for any tanning business - you can find everything that you may need for your salon. It is also a valuable source of information about trends and news in the tanning industry. Online shopping with us is safe and comfortable. If you need any help, you can contact us - we will advise you and find the best solutions for you. We provide fast shipping by courier, various payment methods and convenient financing options.

.

Obchod Maximus Sunbeds má najširší sortiment vybavenia, svietidiel a kozmetiky pre všetky druhy opaľovania - všetko, čo potrebujete pre svoj salón nájdete. Je tiež cenným zdrojom informácií o trendoch a novinkách v odvetví opaľovania. Online nakupovanie s nami je bezpečné a pohodlné. Ak potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať - poradíme vám a nájdeme pre vás najlepšie riešenia. Poskytujeme rýchle doručenie kuriérom, rôzne spôsoby platby a pohodlné možnosti financovania.